Manajemen

SUSUNAN MENEJEMEN

SMK NEGERI 5 KUPANG  TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NO NAMA JABATAN KETERANGAN
1 Dra. Safirah C. Abineno Kepala Sekolah  
2 Yohana Heny Riberu, S.Pd Waka Bidang Kurikulum  
3 Mursalin Ngala, S.Pd Waka Bidang Kesiswaan  
4 Dra. Maria W. Lauata Waka Bidang Sarpras  
5 Protasius Wago, S.Pd Waka Bidang Humas  
6   Ka TU  
7   Bendahara  
8   Staf Kurikulum  
9   Staf Kurikulum  
10   Staf Kurikulum  
11   Staf Kesiswaan  
12   Staf Kesiswaan  
13   Staf Kesiswaan  
14   Staf Keagamaan  
15   Staf Keagamaan  
16   Staf Sarpras  
17   Staf Sarpras  
18   Staf Sarpras  
19   KELAS 1  
20   KELAS 2  
21   KELAS 3  
22   KELAS 4  
23   KELAS 5  
24   KELAS 6